Home
        Contact
        Links

        Wat is de Crowley Tarot?

        Wie was Aleister Crowley?

        Trek hier een dagkaart

        De Grote Arcana

        De Hofkaarten

        De Kleine Arcana
Bekers Prinses

Aarde van water, emotionele vrijheid, overwonnen jaloezie en zelfvertrouwen. Dat zijn de belangrijkste steekwoorden van Bekers Prinses.

Bekers Prinses wordt als een dansende figuur voorgesteld. Ze is vrij, niet langer gevangen in haar gevoelens. Een zwaan verheft zich boven haar hoofd. De zwaan staat symbool voor de onafhankelijkheid en vrijheid die zij zich heeft verworven.

Bekers Prinses heeft de ketens van bezitsdrang en manipulatie afgeworpen. Bevrijd van jaloezie en manipulatie, wordt zij nu omgeven door goedheid, bevalligheid en helderheid.

Zacht en teder houdt zij de beker met de schildpad in haar hand. Dit wijst op de behoedzaamheid waarmee zij zichzelf en de mensen om zich heen behandelt. De witte lotusbloem in haar hand symboliseert het vermogen om werkelijke liefde te geven aan anderen.

De dolfijn op deze kaart heeft ogen als kristallen. Dat wijst erop dat ook het verleden nu met heldere ogen gezien kan worden, en daardoor vreedzaam afgesloten kan worden.

Als je deze kaart getrokken hebt, duidt dat erop dat je meer en beter in staat bent om met liefde naar jezelf te kijken en naar het pad dat je hebt afgelegd.

Bekers Prinses wijst erop dat je je gevoelens kunt vertrouwen en dat je op de juiste weg bent. Wanneer je je angst aanvaardt, verandert hij in liefde.


- Klik hier om nog een kaart te trekken.
- Klik hier voor meer informatie over de Crowley Tarot.
- Klik hier voor meer informatie over Aleister Crowley.

Klik hier voor een groter formaat van de afbeelding van deze kaart.  Copyright - Privacybeleid