Home
        Contact
        Links

        Wat is de Crowley Tarot?

        Wie was Aleister Crowley?

        Trek hier een dagkaart

        De Grote Arcana

        De Hofkaarten

        De Kleine Arcana
Aeon / het Oordeel

In de traditionele tarot heet deze kaart Het Oordeel. Aleister Crowley gaf deze kaart een iets andere betekenis: De Aeon.

Aeon wordt door het woordenboek omschreven als "onafzienbare tijdruimte, eeuwigheid".

De belangrijkste betekenis van deze kaart wordt misschien nog wel het beste verwoord door een Loesje-tekst:
Een wijde blik verruimt het denken.

Veel van de symbolen die je op deze kaart terugvindt hebben rechtstreeks of indirect te maken met visie, een totaalblik, het brede perspectief.

De donkere figuur in het midden van de kaart is de Egyptische godin Noet, die het heelal omhoog houdt. Het reuzenkind stelt Osiris voor, de Egyptische god van de Wijsheid. Zij worden afgebeeld in een baarmoeder, het symbool voor nieuw leven en nieuwe ideeen.

Het oog van Horus kan het totaal zien. Zijn heldere inzicht dient als basis voor een allesomvattend onderscheidingsvermogen.
Allesomvattende inzichten kunnen echter niet alleen bereikt worden door ratio. Lichaam, ziel en geest (gesymboliseerd door de drie foetussen onderaan de afbeelding), hebben er recht op om gehoord te worden.

Wanneer je vrij bent van dogma's en vooroordelen kan uit een allesomvattende kijk op de dingen een visie volgen die openstaat voor het allerhoogste oordeel: het leven zelf.

Een meer aardse uitleg van de betekenis van deze kaart is dat je scherpzinnig bent, en je je gezonde verstand benut terwijl je op de drempel staat van een nieuwe fase in je leven.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, kun je dat zien als aanmoediging om je blik te verruimen inzake een bepaalde kwestie en daarover pas te oordelen als je alle kanten goed hebt bekeken.


Affirmatie
Ik observeer mensen objectief en eerlijk.
Ik heb achting voor mijn eigen eigenschappen.
Ik eer de onbekende bron van creativiteit die ik in mij heb.


- Klik hier om nog een kaart te trekken.
- Klik hier voor meer informatie over de Crowley Tarot.
- Klik hier voor meer informatie over Aleister Crowley.

  Copyright - Privacybeleid