Home
        Contact
        Links

        Wat is de Crowley Tarot?

        Wie was Aleister Crowley?

        Trek hier een dagkaart

        De Grote Arcana

        De Hofkaarten

        De Kleine Arcana
De Ster

Inspiratie, zelfvertrouwen, heldere visie, zelfherkenning en eigenwaarde. Dat zijn de belangrijkste steekwoorden die horen bij De Ster.

Op deze kaart zie je de sterrengodin Nuith. In haar beide handen houdt zij een kelk, waardoor spiraaldraaiingen van energie kolken. Het haar van Nuith symboliseert de ontvankelijkheid om waarnemingen en nieuwe ideeen op te vangen. Via haar haren stromen die ideeen naar de aarde.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, wijst dat erop dat je kunt vertrouwen op je ingevingen en je creativiteit. Laat je eigen ster rijzen en blijf contact houden met de aarde.

De Ster geeft aan dat je jezelf kunt zien als een 'aardsengel': een engel die zich met zijn hoofd in de wolken bevindt, maar die met beide voeten in de klei staat.

Het diepe gevoel van zelfvertrouwen dat door De Ster gesymboliseerd wordt, wijst erop dat je, meer dan in het verleden, in staat bent om uit te drukken wie je werkelijk bent. Je ziet de dingen helderder en bent beter in staat om je als stromend water te laten leiden door je gevoel.

Je kunt De Ster ook zien als een uitnodiging om je te richten op het vergroten van je eigen vertrouwen. Ben je volkomen tevreden met het leven dat je nu leidt? Laat je leiden door De Ster bij het zoeken naar toekomst, hoop en verwachtingspracht.

Dit is ook een kaart die aantrekkingskracht symboliseert. Die aantrekkingskracht vindt niet alleen plaats op fysiek niveau, maar ook op zielsniveau. Je straalt zelfvertrouwen en wijsheid uit en dat wordt door anderen opgepikt.


Affirmatie
Ik ben een wandelende ster op een reuzenster.
Ik waardeer wie ik ben.
Ik zie wat mensen in de toekomst ten goede kan brengen.
Ik ben een stralend, verlicht mens.


- Klik hier om nog een kaart te trekken.
- Klik hier voor meer informatie over de Crowley Tarot.
- Klik hier voor meer informatie over Aleister Crowley.

  Copyright - Privacybeleid