Home
        Contact
        Links

        Wat is de Crowley Tarot?

        Wie was Aleister Crowley?

        Trek hier een dagkaart

        De Grote Arcana

        De Hofkaarten

        De Kleine Arcana
Lust

In de 'normale' tarot heeft deze kaart de betekenis van Kracht. Aleister Crowley gaf deze kaart de naam Lust.

Lust kan bij deze kaart niet alleen opgevat worden als seksuele lust. Dat is slechts een van de betekenissen die deze kaart in zich meedraagt. Lust kun je ook opvatten als vreugde, genot in de breedste zin des woords, verlangen en het overwinnen van angsten.

De afbeelding op deze kaart is een vrije weergave van het verhaal 'Belle en het Beest'. Je ziet op de afbeelding een vrouw die in extase lijkt. Ook de leeuw is door lust aangestoken.

De leeuw heeft zeven koppen: een engel, een dichter, een heilige een overspelige, een dappere man, een duivel en een leeuw-slang. Samen vormen ze een samensmelting tot een harmonisch beeld. Ze zijn vrij van zedelijkheid en de rem van het rationele verstand.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, dan wijst dat erop dat je met volle teugen van alles wat het leven te bieden heeft geniet. Je kan in Lust ook een uitnodiging zien om de remmingen die je rationeel beperken los te laten en je te richten op het vervullen van je verlangens.

Deze kaart is ook een symbool voor transformatie. De afbeelding op deze kaart heeft twee sterke symbolen voor transformatie: een slang en een urn van vuur. De slang vind je niet alleen terug in een van de koppen van de leeuw, maar ook in zijn staart.

Het gezicht van de vrouw is gericht op de urn van vuur. Ze geeft zich volledig over aan de kracht van de transformatie. Dit duidt erop dat je bereid bent om vanaf nu de dingen anders te doen dan in het verleden.

Lust openbaart zijn creatieve potentieel vooral als het volledig geproefd en gedronken wordt. Daarvoor is het nodig dat je in staat bent alle aspecten van het leven te accepteren, zonder iets af te wijzen.

Dat is soms niet eenvoudig. De weg naar het licht voert door alle aspecten van de duisternis.


Affirmatie
Ik breng mijn verlangen naar genot tot uitdrukking in alles wat ik ervaar.
Ik ben iemand die in staat is te genieten.
Ik beschik over onuitputtelijke bronnen waaruit ik kan putten.


- Klik hier om nog een kaart te trekken.
- Klik hier voor meer informatie over de Crowley Tarot.
- Klik hier voor meer informatie over Aleister Crowley.

  Copyright - Privacybeleid