Home
        Contact
        Links

        Wat is de Crowley Tarot?

        Wie was Aleister Crowley?

        Trek hier een dagkaart

        De Grote Arcana

        De Hofkaarten

        De Kleine Arcana
Evenwicht

Evenwicht is de kaart die in de Crowley-tarot symbool staat voor evenwicht, balans en het universele principe van bijsturing. Net als in de klassieke tarot staat deze kaart ook symbool voor gerechtigheid, al is deze betekenis in de Crowley-tarot minder prominent.

Deze kaart beeld het teken Weegschaal uit. De kaart geeft een voorstelling van evenwicht, voortgekomen uit het vinden van het innerlijke midden. Op deze kaart zien we een jonge vrouw die een groot zwaard tussen haar benen houdt, en balanceert op de toppen van haar tenen.

Als je beter kijkt, zie je dat in feite alles rust op de punt van het zwaard. Alleen met uiterste concentratie en in absolute stilte kan een dergelijk evenwicht worden bereikt. De kleinste verstoring kan het evenwicht aan het wankelen brengen.

De overheersende kleuren op deze kaart zijn blauw en groen. Blauw is de kleur van het denken. Groen staat voor creativiteit.

De schouders van de vrouw zijn bedekt met veren. Dit zijn de veren die ook worden gedragen door de Egyptische godin Maat; de Egyptische godin van het recht. Haar gezicht draagt een masker, wat erop duidt dat alle aandacht naar binnen is gericht.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, kun je dat zien als een aansporing om alle extremen in het dagelijks leven te vermijden. Dat kan betrekking hebben op verstoringen in (liefdes-)relaties, maar ook op verstoringen die te maken hebben met aardse zaken als werk en geld.

Deze kaart is een aanmoediging om geen grote stappen te nemen op dit moment, maar om in stilte te wachten. Vanuit een evenwichtige positie ontwikkelen de dingen zich zo dat alles op de juiste plaats zijn juiste waarde krijgt.

Je kunt in deze kaart ook een oproep zien om meer te mediteren en je aandacht naar binnen te richten. Rust in je eigen middelpunt is een scheppende voorwaarde voor het oplossen van problemen.


Affirmatie
Ik ben evenwichtig en sta goed in mijn eigen centrum.
Ik bewijs eer aan mijn woord en beloften.
Ik hecht er waarde aan om in moeilijke situaties oprecht te zijn.


- Klik hier om nog een kaart te trekken.
- Klik hier voor meer informatie over de Crowley Tarot.
- Klik hier voor meer informatie over Aleister Crowley.

  Copyright - Privacybeleid